Wednesday, July 18, 2007

Ilmu Tajwid

Ilmu Tajwid adalah merupakan suatu ilmu yang sangat berkait rapat dengan Al-Quran, kerana ilmu ini mengkaji tentang Al-Quran itu sendiri dari segi bacaan dan kaedah-kaedahnya. Ilmu Tajwid ini sangat penting kerana tanpanya kita tidak akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, sedangkan kita dituntut bahkan disyari'atkan ke atas kita umat islam agar membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan.

Ilmu Tajwid ini bukanlah ilmu yang dicipta atau direka-reka oleh manusia, akan tetapi ianya adalah suatu ilmu yang datang melalui wahyu dari Allah S.w.t kepada Nabi Muhammad S.a.w. Kemudian Baginda mengajarkannya kepada Sahabat, Sahabat pula mengajarkannya kepada Tabi'en, kepada Tabi'e At-Tabi'en, sehinggalah sampai kepada kita melalui "Talaqqi Muasyafahah".

Firman Allah S.w.t :

Al-Muzammil : 3 : ( ورتل القرءان ترتيلا )

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita ketahui bahawasanya wajib untuk kita membaca Al-Quran dengan "ترتيل" iaitu dengan bertajwid, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir : bahawasanya Sayyidina Ali R.A telah berkata : ( الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف ) .

Maka dengan ini jelaslah kepada kita bahawa Ilmu tajwid itu sangat penting untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Apabila baik bacaan kita, maka semakin baiklah penghayatan kita terhadap kandungan Al-Quran yang kita baca dan fahami itu.

No comments: