Wednesday, July 18, 2007

Kepentingan Ilmu Tajwid

Dalam membaca Al-Quran kita wajib membacanya dengan bacaan yang terbaik yang mampu kita laksanakan. Yang dikehendaki dengan bacaan yang baik itu ialah membaca Al-Quran dengan bertajwid, kerana Nabi Muhammad S.a.w telah mengajarkan Al-Quran dan membacanya secara bertajwid kepada para Sahabat, kemudian Tabi'in dan Tabi' Tabi'in, begitu jugalah para Salafus-Soleh.

Firman Allah Ta'ala : Surah Al-Baqarah [121] - (الذين ءاتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به)

Telah berkata Imam Al-Alusi tafsir bagi ayat yang di atas (sekira-kira kata beliau) : membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, iaitu bacaan dengan sepenuh hati (tumpuan), membacanya dengan meraikan dhobt lafaz (ضبط اللفظ), dan taammul pada maknanya". Oleh itu yang dikehendaki dari ayat tersebut ialah membacanya dengan bertajwid, iaitu meraikan setiap baris huruf, sukun, baris atas, bawah, hadapan, tanwin, sabdu, izhar, ikhfa', iqlab dan sebagainya yang termasuk dalam "bertajwid". Maka kita dituntut agar membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad S.a.w, samada dari segi lafaznya mahupun bacaannya.

Telah berkata Imam Al-Qurra' Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Matan Toiyibatun Nasyr :

والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يصحح القرءان ءاثم

لأنه به الاله انزل * وهكذا منه الينا وصلا


Membaca Al-Quran tanpa bertajwid seolah-olah mengubah terhadap apa yang diturunkan di dalam Al-Quran, dan mengubah setiap sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ditegah dan berdosa (berdasarkan kepada umumnya lafaz ayat Al-Quran). Maka membaca Al-Quran secara bertajwid itu sesuatu yang dituntut atau dengan ertikata wajib bagi orang yang hendak membaca Al-Quran itu membacanya dengan bertajwid, oleh itu barangsiapa yang tidak memperbaiki bacaannya ketika membaca Al-Quran akan berdosalah ia sekiranya tiada usaha untuk ke arah itu.

Perlulah diingatkan di sini bahawasanya ilmu tajwid itu tidak akan diperolehi melainkan dengan cara "Talaqqi Musyafahah", iaitu membaca Al-Quran dengan cara mempelajarinya dari syeikh yang mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung sanadnya itu kepada Rasulullah S.a.w, kerana itu adalah cara pembelajaran yang dipelajari oleh Rasul kita dari Jibril 'Alaihis-Salam.

No comments: